Nieuwbouw/Verbouw     Bestrating     Renovatie     Timmerwerk/Tegelwerk     Zonwering     Nieuws/Projecten    Contact     Disclaimer

Bouwbedrijf Kenny Feron

M

T

E

06 - 21 82 51 35

046 - 426 33 87

Info@bouwbedrijfkennyferon.nl

Voor al uw bouwkundige werkzaamheden

BTW nr. NL156416086B01

KvK: 14093418

M: 06 - 21 82 51 35

T: 046 - 426 33 87

E: info@bouwbedrijfkennyferon.nl

Projecten

Contact

© 2013 Bouwbedrijf Kenny Feron

Webdesign: PeLaWebdesign

Disclaimer

Home    >    Disclaimer

Bouwbedrijf Kenny Feron,verleent u hierbij toegang tot bouwbedrijfkennyferon.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen die eigendom zijn van Bouwbedrijf Kenny Feron. Bouwbedrijf Kenny Feron behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op bouwbedrijfkennyferon.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Bouwbedrijf Kenny Feron.


Aansprakelijkheid

Alle gegevens op bouwbedrijfkennyferon.nl zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.


Uw Privacy

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.


De auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Bouwbedrijf Kenny Feron en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Bouwbedrijf Kenny Feron. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf Kenny Feron.